Steganography

  • Post published:22/08/2007
  • Post category:Software

Publisher: Nasyrov Renat
License: Freeware
Limitations: NA
Requirements: Microsoft Windows All
Version: v1.0
Size: 188 KB
Download: download.aptech.vn | kolmck.net
Có nhiều cách mã hóa khác nhau để bảo mật dữ liệu, trong đó thú vị nhất là cất chúng vào các file hình ảnh bitmap (BMP). Để thực hiện được điều này cần sự hỗ trợ của phần mềm Steganography.  

Sau khi giải nén vào một thư mục xác định, mở thư mục này ra, không cần cài đặt mà có thể sử dụng ngay. Kích hoạt file Stegas.exe, trong giao diện của chương trình bấm menu FileLoad Bitmap chỉ đến vị trí file dạng BMP. File này có dung lượng càng lớn thì càng chứa được nhiều file ẩn vào trong và ngược lại. Vì vậy, nếu file hình ảnh BMP quá bé mà file muốn giấu vào trong quá lớn chương trình sẽ thông báo lỗi không đủ bộ nhớ (No free memory).

Sau khi đã nạp hình tiếp tục bấm FileAdd data file chỉ đến những file dữ liệu muốn nạp vào hình. Kế tiếp bấm FileSave bitmap đặt tên cho file hình mới.

Muốn lấy dữ liệu ra khỏi hình cũng sử dụng Steganography. Nạp hình vào chương trình, bấm chọn tên file cần trích xuất ở danh sách bên phải. Bấm FileExtract file chỉ đến vị trí lưu.