SDP Multimedia

  • Post published:18/07/2007
  • Post category:Software

Publisher: SDP Multimedia
License: Freeware
Limitations: n/a
Requirements: Microsoft Windows NT/2000/XP/2003 Server
Version: 2.3.0
Size: 1.32 MB
Download: download.aptech.vn | sdp.ppona.com

Khi cần tải một tập tin Multimedia thông qua giao thức mms, thông thường ta thường dùng chương trình IDM hay Flashget. Tuy nhiên, nếu máy có cấu hình yếu (khoảng PII trở xuống), và bạn cần một công cụ Streaming hỗ trợ tải dạng Streaming playlist (asx), cho tốc độ nhanh và dễ sử dụng thì SDP (Streaming Download Project) sẽ là công cụ bạn cần trong trường hợp này.

Với những ưu điểm trên, SDP dễ dàng thay thế ngôi vị chiếm lĩnh của Flashget trong việc tải các tập tin theo giao thức mms. Hơn thế, SDP còn hỗ trợ cho bạn các giao thức phụ trợ khác như Http v1.0, mmst và  mmsu trên cả hai giao thức TCP và UDP. Trong phiên bản kế tiếp, SDP sẽ hỗ trợ cho bạn Streaming các tập tin theo giao thức RTSP. Khi đó, bạn dễ dàng xem và thu lại các chương trình truyền hình phát sóng trên internet.

Sau khi tải hoàn tất, bạn giải nén vào một thư mục bất kỳ và chạy tập tin setup.exe để cài đặt chương trình. Quá trình cài đặt hoàn tất, chương trình hiển thị như hình 1 để cho bạn sử dụng chương trình một cách hiệu quả. Bạn không cần thiết lập gì thêm trong việc khai thác tốt chương trình.

Để tải một tập tin, bạn chọn Open. Sau đó, đưa đường dẫn vào khung tương ứng. Nhấn OK để tạo mới một Download cho bạn tải và lưu vào máy tính để xem Offline khi cần.

Tiếp theo, bạn nhấn Go, chọn thư mục lưu tập tin. Chương trình sẽ làm việc và tải về máy tính cho bạn. Quá trình tải cũng rất nhanh chóng. Thử nghiệm một tập tin wmv có dung lượng 7.44MB, tải theo giao thức mms cho thời gian 2 phút trên đường truyền FPT.

Ngoài ra, để tải nhiều file dạng Streaming Playlist (asx), bạn chọn Batch, sau đó đưa đường dẫn vào khung tương ứng. Nhấn OK. Chương trình sẽ lấy toàn bộ các file có trong tập tin asx về máy tính.

Ngoài ra, bạn có thể  tùy chọn tốc độ tối ưu cho đường truyền để quá trình tải được nhanh chóng. Để thực hiện, bạn chọn Setup> setup Options > Stream Rates. Đánh dấu chọn vào allow SDP to select stream rates for downloading. Nhấn OK để hoàn tất.

Ngay khi một tập tin được tải hoàn tất, SDP sẽ sử dụng SDP Media Player như là một chương trình mặc định trong việc play các tập tin đã tải về máy với chất lượng âm thanh chuẩn nhưng được cái chương trình này không cần nhiều về tài nguyên hệ thống.