Screen White

  • Post published:02/01/2007
  • Post category:Software

Publisher: Berthold Jaksch
License: Freeware
Limitations: N/A
Requirements: Windows All
Version: 1.02 
Size: 176 KB 
Download: download.aptech.vn | screenwhite.com

Với Screen White (SW), bạn sẽ không còn phải căng mắt khi phải làm việc trên màn hình bị ố vàng hoặc quá tối vì xuống cấp trầm trọng (mà mọi giải pháp khác đều không mang lại hiệu quả đáng kể).

Cách sử dụng

Cài đặt và kích hoạt SW, di chuyển thanh trượt thuộc trục tung trong giao diện để tăng/giảm các sắc xanh dương (Blue), xanh lá cây (Green) hoặc đỏ (Red), di chuyển thanh trượt thuộc trục hoành nếu muốn hiệu chỉnh sắc độ (cold: màu lạnh, warm: màu nóng).

Đánh dấu kiểm trước tùy chọn White background to simplify adjustments khi cần sử dụng một nền thuần trắng nhằm thuận tiện hơn trong việc quan sát kết quả hiệu chỉnh, truy xuất đến menu White balance, chọn Manage schemes, đặt tên cho chế độ hiệu chỉnh mà bạn vừa thực hiện trong ô scheme name, thiết lập phím tắt để kích hoạt nhanh chế độ này trong ô hot key, nhắp chuột lên nút store rồi chọn close.

Vì một nguyên nhân nào đấy, chẳng hạn như bạn chưa thật sự hài lòng với kết quả hiệu chỉnh và muốn khôi phục cấu hình khởi thủy để thực hiện lại công việc, thì bạn chỉ cần truy xuất đến menu White balance rồi chọn mục Default.