RemoveIT Pro Enterprise

  • Post published:03/03/2007
  • Post category:Software

Publisher: InCode Solutions
License: Free to try, $15 to by
Requirements: Windows 98 SE/ME/2000/XP
Version: v4.1 
Size: 1.16 MB 
Download: download.aptech.vn | incodesolutions.com

RemoveIT Pro Enterprise 4.1 là chương trình tìm và xóa các file hoặc các đoạn mã có thể gây hại cho dữ liệu hoặc các ứng dụng trong hệ thống máy tính. Điểm khác biệt của RemoveIT Pro Enterprise 4.1 so với các chương trình diệt virus là khả năng “nhìn thấy” những file nguy hiểm như Malware, Worm, Trojan horse, Adware & Spyware mà các chương trình diệt virus thông thường không phát hiện được.

RemoveIT Pro Enterprise 4.1 là một chương trình nhỏ gọn, dung lượng chỉ 1,16 MB, cài đặt và gỡ bỏ dễ dàng. Hàng ngày, chương trình đều cập nhật các loại Spyware mới và tự động nâng cấp phiên bản cho bạn, nếu máy tính kết nối Internet.

Sử dụng RemoveIT Pro Enterprise 4.1rất đơn giản. Sau khi cài đặt, bạn bấm vào nút “Scan for virus” để quét. Khi phát hiện có file nguy hiểm trong máy, bạn ấn vào nút “Fix” để xóa bỏ. Nếu không muốn xóa các file đã được tìm thấy, bạn click vào nút “Add to Quarantine” để cách ly chúng và xử lý sau.

Ngoài khả năng làm sạch hệ thống, RemoveIT Pro Enterprise 4.1 còn có các chức năng như “Full Report log”, “Services Manager”, “Process Manager”. Các chức năng này cung cấp những báo cáo chi tiết về các file .exe đang hoạt động trong máy, các dịch vụ của hệ điều hành mà các spyware đang chiếm dụng,… Các báo cáo sẽ giúp bạn kiểm soát máy tính hiệu quả hơn.