Remote Desktop Control

  • Post published:16/07/2007
  • Post category:Software

Publisher: AQUATRA, Inc.
License: Free to try; $15 to buy
Limitations: 30 Days
Requirements: Microsoft Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista
Version: 1.8
Size: 1.3 MB
Download: download.aptech.vn | remote-desktop-control.com

Bạn là một giáo viên quản trị phòng máy và thường xuyên đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn thao tác thực hành Tin Học cho học viên. Thay vì phải đi đến từng máy để hướng dẫn tận tay cho từng học viên khi có thắc mắc về thao tác kỹ thuật, công việc của bạn lúc này sẽ nhàn nhã hơn rất nhiều vì chỉ cần ngồi một chổ để hướng dẫn nhờ sự trợ giúp của anh chàng “phụ tá” Remove Desktop Control 1.8.

Gợi ý sử dụng:

Trước khi cài đặt chương trình bạn cần phân biệt tiện ích sẽ gồm có hai phần: dành cho người quản trị – điều khiển (máy Sever) và dành cho người xem (máy khách Client).

1. Thao tác trên máy khách Client:

Khi cài đặt Remove Desktop Control trên máy khách bạn nên bỏ đi thành phần Admin Module (của máy chủ) khi có yêu cầu (xem hình 1).


Ngoài ra để tăng thêm tính bảo mật bạn nên thiết lập thêm mật khẩu của máy khách khi quá trình cài đặt vừa kết thúc (xem hình 2).

 


2. Thao tác trên máy điều khiển Sever:

Chú ý khi sử dụng và cài đặt chương trình phải sử dụng tài khoản Admin trên Sever. Khi cài đặt trên máy chủ thì bạn sẽ bỏ đi thành phần điều khiển máy khách Host Module khi có yêu cầu (xem hình 3).

 


Sau khi cài đặt chương trình xong trên máy chủ, trên giao diện tương tác bạn nhấp biểu tượng Add New PC. Trong cửa sổ PC?s Properties nhấp nút Browse rồi trong cửa sổ Browse for Computer bạn tìm đến máy tính cần kết nối vào để điều khiển (xem hình 4).

 


Bạn có thể sử dụng địa chỉ IP của máy khách để kết nối trực tiếp tại hộp thoại PC?s Properties thay vì phải tìm tới máy tính trong hệ thống mạng. Chú ý khi kết nối bạn sẽ nhận được yêu cầu nhập vào mật khẩu của máy khách; đây là mật khẩu mà bạn đã thiết lập lúc ban đầu khi cài đặt chương trình trên máy khách (xem hình 5).

 


Sau khi kết nối thành công trên giao diện tương tác của chương trình ở máy chủ bạn sẽ thực hiện được các tính năng điều khiển như: Full Control (toàn quyền điều khiển), View Only (chỉ theo dõi thao tác máy khách), Clipboard (ghi nhận thao tác máy khách vào bộ nhớ máy chủ), Turn Off (điều khiển các quyền tắt, tái khởi động, Loff Off… máy khách) xem hình 6.

 


Full Control: bạn nhấp vào công cụ Full Control trên giao diện chính, lúc này sẽ xuất hiện cửa sổ giao diện của máy khách trên máy chủ và bạn có thể thực hiện đủ mọi thao tác kỹ thuật cần thiết (như truy cập web, mở Word, tạo Shortcut…) để hướng dẫn cho người học viên ngồi trên máy khách ấy thấy được.

View Only: nhấp nút công cụ này sẽ cho phép bạn thấy được và theo dõi tất cả hoạt động trên giao diện của máy khách. Và nếu như thấy học viên đang mở một chương trình không theo mong muốn bạn có thể ra lệnh đóng chương trình ấy.

Clipboard: ghi nhớ các thao tác của máy khách vào bộ nhớ máy chủ để sau này có thể truy cập điều tra lại nếu cần.

Turn Off: bao gồm các chức năng tắt, mở máy… rất thuận lợi và cần thiết khi bạn cần tắt máy khách khi tới giờ nghĩ (xem hình 7).

 


Đánh giá: Tuy chưa thật hoàn hảo và thiếu đi chức năng Chat cũng như hội thoại trực tuyến với máy khách Client như đây cũng là một công cụ khá hữu ích dành cho người quản trị hệ thống, nhất là trong công tác trợ giảng cho giáo viên.