podXP

  • Post published:25/12/2006
  • Post category:Software

Publisher: leFOOL
License: Free
Limitations: N/A
Requirements: Windows XP
Size: 6.78 MB 
Version: 1.1b 
Download: download.aptech.vn | crystalxp.net

Chương trình cung cấp cho bạn những ứng dụng nhỏ có cách làm việc tương tự như các Widget. Các ứng dụng này cho phép theo dõi tài nguyên hệ thống, thông báo khi có e-mail mới nhận, tìm kiếm các nguồn tin RSS, các thông tin thời tiết, lịch làm việc (Calendar), sổ ghi chú (Simple Note), nghe nhạc, trình diễn ảnh SlideShow… cùng nhiều ứng dụng khác nữa. Nó cũng cho phép sử dụng những skin dạng glass trong suốt và bắt mắt giúp màn hình làm việc của bạn sinh động hơn. Bạn có thể làm cho những ứng dụng này thu nhỏ vào các cạnh màn hình bằng cách nhấn phải chuột lên giao diện ứng dụng rồi chọn tab, khi cần sử dụng, bạn có thể di chuyển chuột đến vị trí ứng dụng thu nhỏ, giao diện ứng dụng sẽ lại xuất hiện phục vụ bạn.