Phần mềm quản lý điểm và xếp loại học sinh

  • Post published:27/11/2006
  • Post category:Software

Publisher: N/A
License: Free
Limitations: N/A
Requirements: Windows
Download: download.aptech.vn

1. Ưu điểm của phiên bản mới:
– Thao tác dễ, có thể dùng cho cá nhân hoặc copy thành nhiều bản dùng cho cả trường.
– Bổ sung phần xét duyệt sau khi thi lại.
– Không phụ thuộc vào từng khối lớp, không phụ thuộc vào số môn học của từng lớp (dùng chung cho cả các khối lớp: 6, 7, 8, 9).
– Dùng được cho cả trường hợp: môn Nhạc, Vẽ chỉ học mỗi học kỳ một môn.
– Có thêm cột xếp vị thứ (tùy thuộc vào điểm trung bình các môn và mức độ xếp loại về học lực của học sinh đó).
– Cộng điểm và xếp loại theo quyết định 40/2006/QĐ–BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo mới ban hành ngày 5-10-2006.
2. Giới thiệu tổng quát:
– Sheet BIA (Bìa): Cung cấp liên kết đến các sheet.
– Mỗi môn học cho và cộng điểm trong 1 sheet.
– Ba sheet dùng cho việc tổng hợp học kỳ và cả năm (cộng điểm và xếp loại).
– Hai sheet dùng lập phiếu liên lạc.
– Sheet DSHS (Danh sách học sinh).
– Sheet HDSD (Hướng dẫn sử dụng).
3. Cách sử dụng:
– Nhập dữ liệu ban đầu: Ở sheet Bìa, bạn chọn DSHS rồi sửa tên trường, tên lớp, năm học, lớp chủ nhiệm, tên GVCN, tên học sinh… Các dữ liệu này sẽ tự cập nhật vào các sheet khác. Do đó, nếu có sai sót, bạn phải vào đây để sửa.
– Nhập điểm: Ở sheet Bìa, bạn chọn môn cần nhập điểm. Nếu môn Nhạc hoặc Vẽ chỉ học 1 học kỳ thì học kỳ còn lại bạn để trống, máy sẽ cập nhật học kỳ đã học vào bảng tổng hợp cả năm và điểm đó sẽ tính vào điểm trung bình các môn cả năm.
– Nhập các dữ liệu vào bảng tổng hợp: Bạn nhập xếp loại hạnh kiểm T, K, TB, Y cho các mức độ Tốt, Khá, Trung bình, Yếu (không có khoảng trắng sau kí tự). Nhập tổng số ngày vắng, nhập cho cột ưu tiên nếu có đối với lớp 9. Ở bảng tổng hợp cả năm, chức năng lọc dữ liệu đã bật sẵn, bạn nhấn vào dấu tam giác ở ô HỌC LỰC, chọn YẾU, máy sẽ lọc những học sinh loại yếu, bạn copy khối này (giới hạn từ cột B đến cột P) rồi dán đặc biệt vào ô B69. Muốn trở về danh sách ban đầu, bạn làm như trên và chọn “All”. Khi có kết quả thi lại, bạn sửa lại điểm thi, máy sẽ xếp loại và xét học sinh đó được lên lớp hay không. Bạn có thể thực hiện tương tự để lọc lấy danh sách học sinh giỏi, khá.
– Ở Phiếu liên lạc: bạn chỉnh tên địa phương của trường, chèn chữ ký của mình, gõ lời phê rồi in ra mỗi học sinh một trang.

4. Chú ý:
– Bảng tính chưa khóa, bạn không được gõ vào các ô tô màu (hoặc các ô tương tự có chứa công thức).
– Các thầy cô giáo có thể xem lại phiên bản trước để cài công thức kiểm tra quy chế cho điểm của từng môn, có thể sửa lại để dùng cho bậc THPT vì cách xếp loại giống nhau.
Mọi thắc mắc, góp ý xin thư về:
LÊ PHƯƠNG VĂN (Trường Minh Khai – Đà Nẵng)
K85/1 Hùng Vương – Đà Nẵng
ĐT: 0511-812020
E-mail: vanleph@yahoo.com