PC Accelerate 2007

  • Post published:18/04/2007
  • Post category:Software

Publisher: NTechnologies Inc
License: Freeware
Limitations: n/a
Requirements: All Windows versions
Version: 1.1 
Size: 1.08 MB 
Download: download.aptech.vn | new-utilities.net

Đa số các chương trình tăng tốc máy tính hiện nay đều thực hiện công việc của chúng là thay đổi các thiết lập trong cấu hình hệ thống, mà đôi khi sẽ không tốt cho hệ thống và các chương trình khác. Ngược lại, PC Accelerate thực hiện việc tăng tốc máy tính của nó một cách an toàn hơn, không thay đổi gì trong cấu hình, chỉ đặt thứ tự ưu tiên cho chương trình nào đang chạy (theo cách mà Windows dùng để tăng tốc các chương trình của nó khi khởi động máy). Vì vậy, nó bảo đảm máy tính luôn chạy tốt và các chương  trình khác cũng chạy ngon lành hơn.

 

 

Sau khi cài đặt xong, chương trình sẽ chạy ở khay hệ thống, sau đó nó sẽ tự động duyệt qua các chương trình khác đang chạy và đặt thứ tự ưu tiên cho chúng để tăng tốc mỗi lần làm việc. Mặt khác, khi có thêm một chương trình mới chạy thì nó cũng được hưởng “quyền lợi” như các chương trình hiện có.

Ngoài ra, chương trình có thêm một chức năng là giải phóng bộ nhớ RAM, nhằm đảm bảo cho máy tính hoạt động tốt khi chạy nhiều chương trình cùng lúc. Để thực hiện chức năng này, bạn click chuột vào biểu tượng của nó tại khay, bấm vào nút tròn ở bên trái phía dưới cửa sổ là xong.