Pandora Recovery

  • Post published:27/08/2007
  • Post category:Software

Publisher: Pandora
License: Freeware
Limitations: NA
Requirements: Microsoft Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista, NTFS, NTFS5 or NTFS/EFS file system
Version: v1.2.23
Size: 1.9 MB
Download: download.aptech.vn | download.com
Để phục hồi các file bị xóa trên ổ cứng, Pandora Recovery là một lựa chọn đáng tin cậy.

Một hướng dẫn tùy chọn từng bước giúp những người mới bắt đầu tăng tốc độ. Giao diện duyệt file của tiện ích thích hợp cho những người có kinh nghiệm, nhưng với những ai đã quen thuộc với Windows Explorer thì cũng dễ học.

Chọn một phân vùng trong giao diện duyệt file sẽ đưa ra danh sách tất cả các file và trạng thái của mỗi file (đang tồn tại, đã bị xóa hoặc bị ghi đè).

Để phục hồi một file, bạn chỉ cần chọn nó, nhấn chuột phải và chọn Recover từ trình đơn hiện ra. Tiện ích sẽ cho bạn biết một file đã xóa bị ghi đè bao nhiêu lần, đây là một tính năng quan trọng, trước đây chưa chương trình nào lấy được thông tin dữ liệu ghi đè như vậy.

Trong phiên bản thử nghiệm, có một tính năng được gọi là “surface scan” dùng để phục hồi file từ các đĩa đã định dạng lại hoặc những đĩa bị hư bảng cấp phát file. Tuy nhiên, tính năng này chỉ có tác dụng với các file ảnh số, và nó không tìm ra thêm file nào có khả năng phục hồi trên ổ cứng 250GB thử nghiệm.

Pandora Recovery chỉ làm việc trên những phân vùng NTFS, bạn không thể dùng nó trên ổ cứng định dạng FAT32 (nhà sản xuất cho biết đang xây dựng).

Không như những chương trình cùng loại, Pandora Recovery không cấm bạn ghi file được cứu trên cùng đĩa mà bạn phục hồi (chương trình sẽ cảnh báo trước khi làm việc này); nhưng đây là ý tưởng không tốt vì có thể gây nên tình trạng ghi đè những file mà bạn muốn phục hồi. Bỏ qua nhược điểm nhỏ này, Pandora Recover là một chương trình cứu hộ cho những phân vùng NTFS và nó miễn phí.