Mã hóa tập tin MEO Encryption

  • Post published:15/02/2008
  • Post category:Software

Publisher: MEO Encryption
License: Freeware
Limitations: NA
Requirements: Microsoft Windows 2000/XP/2003 Server/Vista
Version: v1.0
Size: 259 KB
Download: download.aptech.vn

Ngoài việc tạo file mã hóa theo chuẩn riêng của chương trình, MEO Encryption cho phép người dùng có thể xuất ra định dạng *.exe và có thể gửi cho đúng người nhận khi cần mà không cần phải sử dụng chương trình MEO Encryption để giải mã.

Sau khi cài đặt và kích hoạt chương trình, từ giao diện làm việc chính, bạn hãy nhấn vào tùy chọn Encrypt files nếu muốn thực hiện việc mã hóa cho từng tập tin riêng biệt, hoặc nhấn vào tùy chọn Encrypt folder để mã hoá toàn bộ các file có trong thư mục bạn vừa chọn.

Bấm chọn các tùy chọn tương ứng rồi bấm vào nút Next để đến cửa sổ Select files to encrypt, trong đây bạn hãy bấm vào tùy chọn Add file để chèn từng file riêng biệt hoặc Add folder để chèn cho cả một thư mục, bấm nút next để đến cửa sổ Output options, trong đây bạn hãy lần lượt xác định vị trí lưu file mã hoá tại tuỳ mục Output filename, bấm dấu chọn vào tuỳ mục Create Self-Dectypting file để xuất file mã hoá thành một dạng file bảo vệ tự chạy mà không cần đến chương trình MEO Encryption để giải mã (nếu không chọn bước này file sau khi “xuất xưởng” sẽ được lưu dưới định dạng *.cry).

Thực hiện việc chọn một cơ chế bảo mật an toàn tại tùy mục Crypto algorithm, cuối cùng bấm vào tuỳ chọn Finish rồi nhập mật khẩu để bảo vệ, xong bấm vào nút OK để hoàn tất mọi bước.

Để giải mã tập tin đã bị khoá, bạn cần kích hoạt lại chương trình MEO Encryption rồi bấm vào tuỳ chọn Decrypt a file, sau đó chọn vào những định dạng *.cry có trên máy rồi nhập mật khẩu để giải mã vào. Hoặc có thể bấm trực tiếp lên các file chạy dưới dạng *.exe đã được mã hoá bởi chương trình MEO Encryption, rồi nhập mật giải mã vào mà không cần quan tâm đến việc chương trình MEO Encryption có cài đặt trong máy hay không.