HSLAB Shutdown Folder

  • Post published:18/05/2007
  • Post category:Software

Publisher: Desktop Software
License: Free to try; $40.00 to buy
Limitations: 15-day trial
Requirements: Microsoft Windows 98/Me/NT/2000/XP
Version: 2.7.6R1
Size: 2.61 MB
Download: download.aptech.vn | download.com

Bạn không thể ngồi chờ máy in in hết hàng trăm trang tài liệu để tắt máy đi ngủ? Bạn muốn máy quét virus hay giải phân mảnh, và khi xong sẽ tự động tắt máy kết thúc một phiên làm việc để bạn có thể ra về sớm hơn nửa giờ?

Những điều này và tương tự như thế có thể đạt được nhờ phần mềm Shutdown Folder của hãng Handy Software Lab. Đây là một chương trình đối ứng với Startup mà dường như Windows đã bỏ quên.

Trong Windows có tiện ích Startup để tự động chạy những chương trình mà bạn đã kéo thả vào đó (Start > Programs > StartUp) khi Windows khởi động. Thế nhưng khi Windows shutdown thì lại không có một tiện ích nào tương tự để chạy những chương trình cần thiết trước khi tắt máy. HSLAB Shutdown Folder một bổ sung tuyệt vời cho sự thiếu sót này. Bạn có thể thiết lập để ngay khi vừa bấm nút Shutdown thì chương trình sẽ tự động xóa rác, dồn đĩa, quét virus…, giúp cho máy bạn trở nên như mới sau mỗi ngày hoạt động.

Sau khi tải về, bạn mở chương trình lên, bấm Next bốn lần. Chọn Commercial Version trong phần phiên bản sử dụng.

Sau khi hoàn tất cài đặt, bạn bỏ chọn các mục Check for Updates Now (RECOMENDED) và Open Handy Software Lab ProDucts FAQ. Sau đó bấm Finish để chạy chương trình.

Thiết lập:

Trong cửa sổ làm việc của HSLAB Shutdown Folder, đánh dấu chọn:

Enable Shutdown Folder Actions: mở chức năng tạo thư mục Shutdown, trong đó bạn chỉ việc kéo thả vào các icon của những chương trình muốn kích hoạt trước khi tắt máy, những chương trình này sẽ tự động chạy trước khi tắt máy.

Start Service With Windows: chạy chương trình ngay khi Windows vừa khởi động.

Process tasks before log off: thiết lập chức năng HSLAB Shutdown Folder tự động lên lịch chạy các chương trình có trong thư mục Shutdown đã thiết lập ở trên.

Automatically Accelerate Shutdown: tăng tốc độ tắt máy (với các máy yếu).

Do not force shutdown: ngăn HSLAB Shutdown Folder tắt các chương trình khi chúng đang hoạt động lúc tăng tốc tắt máy. Nếu không đánh chọn mục này thì HSLAB Shutdown Folder có thể tắt ngang một chương trình và làm hư nó, khiến bạn không thể sử dụng được nó nữa.

Disable Actions when system running on battery: dùng tính năng này nếu bạn sử dụng máy xách tay và không sạc pin. Lúc này, HSLAB Shutdown Folder sẽ không chạy (mục đích là để tiết kiệm pin cho máy).

– Trong dòng Do not allow shutdown when / Stop shutdown events, đánh dấu chọn vào các mục sau:

DOS command prompt session is active: không tắt máy khi DOS đang hoạt động.

Printers is priting: không tắt máy lúc máy in đang hoạt động để tránh việc làm hỏng máy in. Như vậy bạn có thể thiết lập công việc để máy in làm việc qua đêm (in hàng trăm trang tài liệu), và sau khi in xong, HSLAB Shutdown Folder sẽ tự động tắt máy in và máy tính cho bạn.

Other users are connected to this computer: không tắt máy trong trường hợp bạn dùng máy của mình làm server trong một thời điểm nào đó, hoặc có ai trong mạng LAN đang trích xuất dữ liệu từ máy của bạn. Sau đó bấm liên tiếp vào phím Stop Service hai lần để khởi động chương trình.

Chạy các ứng dụng phụ:

Bấm chuột vào phím Execution Options để sang phần thiết lập các công việc phụ cho HSLAB Shutdown Folder hoạt động trước lúc tắt máy.

– Trong Programs Execution, đánh dấu chọn Sequential (One-by-One) để thiết lập chỉ cho các chương trình chạy theo thứ tự trước sau ngẫu nhiên do HSLAB Shutdown Folder chọn, tránh việc cho các chương trình hoạt động cùng lúc có thể làm treo máy.

– Trong Waiting, đánh dấu chọn Wait for all programs để thiết lập cho HSLAB Shutdown Folder biết rằng chỉ nên chạy các chương trình một cách tuần tự, chương trình này hoạt động xong thì tắt nó đi rồi mới mở chương trình khác.

– Trong Standard Tasks, đánh dấu chọn Execute before programs. Sau đó trong dòng System Tasks, chọn:

Cleanup temporary directories: làm sạch các file không cần thiết tạm lưu trong máy.

Empty Recycle Bin: tự làm sạch thùng rác trước khi tắt máy.

Cleanup “Recent Document” menu items: xóa thông tin các file đã mở trong phiên làm việc trước.

Trong dòng Internet Related Tasks, đánh dấu chọn hết tất cả các mục hoặc chỉ đánh chọn những mục nào có tên trình duyệt bạn đang dùng. Thiết lập này sẽ làm sạch Cache, History và Cookies lưu trong trình duyệt.

Xây dựng các chương trình ứng dụng:

Bấm phím Folder Options để qua phần xây dựng các chương trình được kích hoạt khi HSLAB Shutdown Folder thực hiện lệnh tắt máy.

Trong mục Common Shutdown Folder Path (for all users), bạn đánh dấu chọn:

– Enable Common Shutdown Folder: khởi động lệnh chạy các chương trình có trong thư mục Shutdown.

– Wait for each task: thiết lập lệnh không cho phép các chương trình được kích hoạt cùng lúc (có thể làm treo máy).

– Close progress window automatically: đóng các cửa sổ của chương trình nào đã làm xong việc.

Tiếp tục bấm View or Edit Content để mở thư mục Shutdown lên. Sau đó vào C:Program Files, mở các folder chứa chương trình bạn muốn chạy trước khi máy tắt, mở nó ra và tiến hành kéo các chương trình thả vào thư mục Shutdown.

Bấm Apply > OK > OK để xác nhận tất cả các chọn lựa vừa thiết lập. (Lưu ý: một số tính năng của HSLAB Shutdown Folder yêu cầu phải có active key mới dùng được).

Đặt mật mã bảo vệ:

Để ngăn người khác thay đổi các thiết lập vừa tạo ra, bạn có thể đặt password cho HSLAB Shutdown Folder. Bấm vào Miscellaneous Options, trong khung Password Protection, xóa bỏ mật mã cũ và thay vào đó mật mã mới của mình. Bấm Apply để lưu thay đổi.

HSLAB Shutdown Folder is a utility which provides a service similar to the Windows 9x/NT/2000/XP “Startup” folder. It launches applications, command files(*.bat,*.cmd) and symbolic links placed into a “Shutdown Folder” folder just before Windows shuts down. Besides the program accelerates Windows shutdown(similarly HSLAB Force Down).

HSLAB Shutdown Folder is perfect for any Windows user or network administrator who wants to ensure that users properly log off of the network and that at shutdown the necessary operations are executed. Examples of such operations might be backup of important data, deletion of unnecessary temporary files, synchronization of data with mobile systems, and many others. The program is indispensable in a corporate environment, providing, as it does the assurance of uniformity of logoff or shutdown of systems without user-attention. HSLAB Shutdown Folder is highly configurable and makes it possible to execute the some operations before closing Windows. Read John’s Sheesley(techrepublic.com) article about Shutdown Folder software.