Flv Audio Extractor

  • Post published:14/09/2007
  • Post category:Software

Publisher: EArt Media
License: Freeware
Limitations: NA
Requirements: Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista
Version: v1.04
Size: 0.88 MB
Download: download.aptech.vn | eartmedia.com
Bạn đã sưu tập được được rất nhiều các đoạn video clip hay trên mạng từ các trang web chia sẻ Video nổi tiếng như Youtube, Google Video, Myspace, iFilm… Và chúng thường được lưu dưới dạng Flv.

Tuy nhiên do định dạng này cần có chương trình đọc chuyên biệt riêng trên PC, nên nếu có nhu cầu chia sẻ các video clip này hoặc bạn bè mình hoặc muốn thưởng thức các bài hát trong video clip trên các phương tiện truyền thông như di động, ipod, máy mp3… thì sẽ gây rất khó khăn. Để giải quyết triệt để yêu cầu này, bạn có thể sử dụng chương trình Flv Audio Extractor với chức năng trích xuất phần âm thanh trong files Flv thành mp3.

Cách thức sử dụng chương trình rất đơn giản, từ giao diện làm việc chính của chương trình bạn hãy nhấn vào tuỳ chọn Add rồi chọn những files flv có trên máy bạn cần chuyển đổi vào. Các files sau khi được chọn sẽ được thể hiện thành một bảng danh sách chi tiết, nếu cần loại bỏ các files flv có trong bảng danh sách này thì bạn hãy click chọn vào files tương ứng rồi bấm vào tuỳ chọn Remove. Để thực hiện việc chuyển đổi sang mp3, bạn chỉ cần bấm vào tuỳ chọn Extract, bấm vào tuỳ chọn Same as input path nếu muốn file mp3 sẽ nằm “trùng” với vị trí file flv, hoặc bấm vào tuỳ chọn Specify a path rồi chọn một vị trí do bạn chỉ định để thực hiện việc lưu file mp3 vào. Cuối cùng bạn hãy bấm vào tuỳ chọn OK để chương trình tự động thực hiện việc chuyển đổi file flv sang mp3.