Floppy Office

  • Post published:26/12/2006
  • Post category:Software

Publisher: xtort
License: Freeware
Limitations: N/A
Requirements: Windows All
Version: 3.6 
Download: download.aptech.vn | xtort.net

Những chiếc đĩa mềm có dung lượng 1,44 MB dần lui vào dĩ vãng, nhường chỗ cho các thiết bị lưu trữ khác có dung lượng lớn hơn, bền hơn như CD, DVD, USB Flash Driver… Tuy nhiên chỉ một file nén với dung lượng của một chiếc đĩa mềm nhưng chứa đến 15 phần mềm miễn phí ứng dụng vào công tác văn phòng thì quả là đáng nể. 

Sau khi giải nén vào một thư mục xác định chúng ta có thể dùng ngay 3 công cụ:

1/ dscrypt: Phần mềm mã hóa file với thuật toán AES/Rijndael

2/ 100ziper: Tiện ích nén và giải nén file giống như Winzip

3/dsdel: Xóa file an toàn, chống phục hồi file đã xóa

Phải tiếp tục giải nén để sử dụng các công cụ khác:

4/ X-Pass: Giúp phát hiện các mật khẩu trong hệ thống

5/ Tinyweb server: Một web server tí hon chỉ 75,7 KB

6/ TinyBox: Công cụ xử lý đồ họa giao diện cho Tinyweb server

7/ Kpad: Công cụ soạn thảo văn bản tương tự như Wordpad

8/ Npop: Là một tiện ích để sử dụng POP3 e-mail client

9/ Ted: Một sự thay thế hoàn hảo cho Notepad, hỗ trợ tốt đối với font Unicode

10/ EVE: Công cụ đồ họa thay thế cho MS Paint

11/ iFTP: Công cụ FTP client đơn giản

12/ PDF Producer: Công cụ chuyển các file Text thành định dạng PDF

13/ Spread32: Công cụ tính toán tương tự như bảng tính Excel

14/ Mempad: Một dạng sách điện tử đơn giản

15/ RenameFiles: Công cụ giúp chuyển đổi tên hàng loạt file.