Explorer Breadcrumbs

  • Post published:12/03/2007
  • Post category:Software

Publisher: Minimalist, Inc.
License: Free to try, $7.95 to by
Limitations: n/a
Requirements: Microsoft Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server
Version: v1.2.0.2 
Size: 329 KB 
Download: download.aptech.vn | minimalist.com

Ảnh minh họa: Explorer Breadcrumbs giúp bạn định vị thư mục đa cấp dễ dàng hơn

Explorer Breadcrumbs là một tiện ích giúp bạn được thuận tiện và nhanh chóng hơn mỗi khi phải tìm kiếm nội dung bên trong các thư mục có chứa khá nhiều thư mục con hoặc có rất nhiều cấp.

Nó sẽ đánh dấu vị trí của thư mục này bằng thẻ và chỉ cần nhắp chuột lên chiếc thẻ ấy là bạn đã có thể quay trở về xuất phát điểm trong nháy mắt, bất kể là bạn đang duyệt thư mục con nào của thư mục nói trên.

Ngay sau quá trình cài đặt, Explorer Breadcrumbs sẽ tích hợp vào Windows Explorer và tự động kích hoạt. Để kiểm tra tính năng của tiện ích này, từ màn hình desktop, bạn hãy nhắp chuột phải lên nút Start, chọn mục Explore rồi nhắp chuột lên biểu tượng của một thư mục cần duyệt (nên chọn thư mục có nhiều thư mục con và có nhiều cấp để thuận tiện hơn trong việc kiểm tra hiệu quả của Explorer Breadcrumbs).

Bạn sẽ trông thấy có một thẻ mới với tên gọi trùng với tên của thư mục này xuất hiện trên thanh công cụ của Explorer Breadcrumbs. Thẻ này cũng chính là vật đánh dấu vị trí cho thư mục, giúp bạn quay trở về nó trong nháy mắt dù rằng bạn đang duyệt nội dung của các thư mục con nằm ở rất sâu và phức tạp bên trong thư mục này.

Nếu nhắp chuột lên biểu tượng có hình tam giác đặt ngược nằm ở phía trước tên gọi của thẻ, thì bạn sẽ bắt gặp danh sách tất cả những thư mục cùng cấp với thư mục hiện hành. Để tắt kích hoạt tính năng của Explorer Breadcrumbs, bạn hãy truy xuất đến menu View, chọn mục Toolbars rồi gỡ bỏ dấu kiểm trước tùy chọn Explorer Breadcrumbs.