Double Driver

  • Post published:08/08/2007
  • Post category:Software

Publisher: Budy Setiawan Kusumah
License: Freeware
Limitations: NA
Requirements: Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP
Version: 1.0
Size: 1.37 MB
Download: download.aptech.vn

Các chương trình sao lưu Driver đã được giới thiệu rất nhiều trên báo. Tuy nhiên, để có được một chương trình miễn phí, dễ sử dụng mà chức năng hoàn toàn tin tưởng được không phải là dễ. Với việc khôi phục và sao lưu Driver cho mainboard, Double Driver tỏ ra vượt trội với nhiều tính năng như giao diện dễ sử dụng, miễn phí, và tốc độ nhanh.

Sau khi tải chương trình hoàn tất, bạn chạy chương trình và bắt đầu công việc sao lưu. Đầu tiên, bạn chọn Scan. Chương trình sẽ quét cho bạn những Driver đã cài vào hệ thống. Bạn có thể sử dụng các bộ lọc để lựa chọn những Driver không được Windows tích hợp thông qua menu Select > Provider. Đây là một chức năng hay của chương trình, khi đó, bạn chỉ cần quan tâm tới Drvier của nhà cung cấp thứ ba mà thôi, các Drvier được Windows hỗ trợ thì bạn có thể sử dụng môi trường Windows mà không cần cài đặt thêm Driver.

Tốc độ Quét của chương trình khá nhanh. Sau khi quét xong, bạn chọn vào menu Backup. Sau đó, bạn chọn Browse để chọn thư mục lưu Driver.

Phần Drvier cho bạn chọn những Driver nào cần sao lưu và những Drvier nào được hệ thống hỗ trợ. Nhấn OK để thực hiện việc sao lưu.

Để phục hồi Driver, bạn chỉ cần chọn Restore từ khung chính chương trình, sau đó chọn vào tập tin inf đã sao lưu. Chờ quá trình phục hồi hoàn tất, bạn có thể sử dụng khi cần.