Chuyển đổi định dạng file Video

 • Post author:
 • Post category:Software

1 Video Converter cho phép bạn tổ chức các tác vụ như chuyển đổi, định dạng, ghép và tách audio thành hàng chờ và chỉ việc bắt đầu là chương trình sẽ thực hiện tuần tự hết tất cả các công việc. Sẽ lâu ư? Ko, với sự kết hợp các tính năng của DirectX và một số encoder (trình mã hóa video, audio) nhanh nhất hiện nay, bạn sẽ ko thể tìm thấy một chương trình nào có tốc độ nhanh hơn #1 Video Converter.

Các tính năng chính:

 • Tốc độ chuyển đổi định dạng siêu nhanh.
 • Hỗ trợ AVI, MPEG1, MPEG2, ASF, WMV, Divx, xvid.
 • Chuyển tất cả các định dạng sang MPEG1.
 • Chuyển tất cả các định dạng sang MPEG2.
 • Chuyển tất cả các định dạng sang VCD, SVCD, DVD (PAL,NTSC)
 • Chuyển tất cả các định dạng sang AVI (DivX,XviD, MPEG-4);
 • Chuyển tất cả các định dạng sang Windows Media Format (WMV/ASF)
 • Nối nhiều file video thành một file duy nhất
 • Cắt một file video lớn thành nhiều file
 • Chọn thời điểm đầu và cuối của video khi chuyển đổi định dạng hay nối file
 • Chuyển đổi file theo danh sách
 • Chuyển video thành mp3, wma, wav
 • Chuyển video thành ảnh
 • Xem trước kết quả
 • Sao lưu DVD hình thành các file video có hỗ trợ
 • Sao lưu DVD nhạc thành các file mp3, wav, wma.
 • Sao lưu VCD hình thành các file video có hỗ trợ
 • Sao lưu VCD nhạc thành các file mp3, wav, wma.

Các bạn có thể download tại đây.