Chú thích cho các Folder bằng hình ảnh

  • Post published:29/02/2008
  • Post category:Software

Publisher: NA
License: Freeware
Limitations: NA
Requirements: Microsoft Windows 2000/XP/2003 Server/Vista
Version: v1.5
Size: 1,78 MB
Download: vn

Ở một số thư mục với những tài liệu quan trọng bên trong, bạn muốn “đánh dấu” chúng bằng những ký hiệu riêng để phân biệt nhanh nội dung có bên trong thư mục đó, thì có thể sử dụng chức năng chú thích bằng hình ảnh của chương trình Shedko Badges.

Với tính năng chú thích bằng hình ảnh này, thư mục quan trọng của bạn sẽ được đánh dấu riêng. Ngoài ra, phương pháp này cũng sẽ làm cho giao diện desktop của người dùng trông lạ mắt hơn. Để khai thác tính năng chú thích bằng hình ảnh, bạn cần phải cài đặt chương trình rồi khởi động lại máy tính. Shedko Badges sẽ được tích hợp vào menu phải chuột và mỗi khi bạn click phải chuột vào một thư mục bất kỳ, chỉ cần chọn tính năng Badges nó sẽ mở ra các hình ảnh chú thích cho người dùng lựa chọn.

Ngoài việc tương thích cho các thư mục, tính năng Badges cũng tương thích khi bạn sử dụng trên các phân vùng ổ đĩa. Đây có thể là một phương pháp tốt nếu bạn là người hay quên và không nhớ được tầm quan trọng của những tài liệu ở trong các thư mục.

Chương trình Shedko Badges hiện có phiên bản mới nhất 1.5 với dung lượng 1. 7