ChatBlocker

  • Post published:04/04/2007
  • Post category:Software

Publisher: ExploreAnywhere Software, LLC
License: Free to try, $40 to by
Limitations: n/a
Requirements: Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP/NT
Version: v2.6.1 
Size: 1.5 MB 
Download: download.aptech.vn | exploreanywhere.com

Giao diện của chương trình ChatBlocker.

Nhân viên sử dụng máy công vụ để “nấu cháo bàn phím” vào việc riêng hiện đã là một vấn nạn!  “ChatBlocker” sẽ giúp bạn khóa lại hầu như mọi cơ chế chat phổ biến hiện nay!

Sau khi cài đặt và kích hoạt thành công, giao diện chính của ChatBlocker sẽ hiện ra để bạn thiết lập các chỉ số ngăn chặn chat.

Bạn nhấn vào nút “Options” -> chọn “Chat Blocking Preference” để hiện ra giao diện thiết lập “Blocking Preferences” -> ChatBlocker hầu như đã đánh dấu chặn sẵn vào mọi cơ chế chat phổ biến nhất thế giới hiện nay như AOL, Excite, ICQ, MSN, Yahoo, Windows Messenger, Trillian, Extreme… Bạn có thể đánh dấu chọn ngăn toàn bộ cơ cấu chat nếu thích -> khi chọn xong thì nhấn vào “Save Settings” để thoát ra giao diện chính.

Nhấn vào nút “Scheduling” để hiện ra giao diện “ChatBlocker Shcheduling” -> nhấn vào nút “Add Sesstion” để hiện ra giao diện “Add Chat Blocking Session” -> chọn giờ bắt đầu chặn ở “Start Time”, giờ kết thúc chặn ở “End Time”, chọn ngày cần chặn trong tuần ở “Day” -> nhấn “Add Now” và “Save Settings” để hoàn tất cơ cấu thiết lập và thoát ra giao diện chính.

Khi hoàn tất mọi thiết lập, ChatBlocker vẫn chưa thể hoạt động được, bạn phải nhấn vào nút “Start/Stop ChatBlocker” trên giao diện chính -> chọn “Start ChatBlocker” -> chọn tiếp “Immediate Block -> nhập vào password đăng nhập chương trình mà bạn đã khai báo khi khởi động ứng dụng lần đầu tiên -> sau khi nhấn Enter để hoàn tất là mọi cơ cấu chat đã đánh dấu sẽ bị khóa lại hoàn toàn và mọi ứng dụng chat đang hiện hữu sẽ bị tắt đi ngay lập tức. Từ đó trở đi, bạn có thể tắt đi ứng dụng ChatBlocker và yên tâm rằng không ai còn có thể chat trên máy có cài ChatBlocker nữa… ngoại trừ bạn.

Ngoài ra, ChatBlocker còn có cơ chế tự động ghi nhận lại mọi nội dung chat trong những giờ mà bạn “mở cửa” cho người khác chat trên máy tính của mình -> bạn chỉ việc nhấn vào nút “View Recorded Chats and Instant Messenger” (nút có hình cái  kính) -> chọn cơ cấu chat cần theo dõi, chẳng hạn Yahoo Messenger, sau đó theo dõi mọi thông tin trong bảng liệt kê.