CD Recover

  • Post published:29/08/2007
  • Post category:Software

Publisher: Adrian Boeing
License: Freeware
Limitations: NA
Requirements: Microsoft Windows All
Size: 40 KB
Download: download.aptech.vn | adrianboeing.com

Chương trình CD Recover là một tiện ích trong việc copy dữ liệu từ các đĩa CD bị hư hỏng về mặt luận lý. Khi đó, chương trình sẽ giúp bạn có được tập tin thông qua việc copy vào máy tính. 

Để copy nội dung không thể copy từ CD vào máy tính thông qua thao tác thông thường, bạn chạy chương trình, phần Input File chọn tập tin cần copy trên đĩa CD. Phần Output Directory để chọn đường dẫn lưu file vào máy tính. Bạn chọn Copy để thực hiện việc thao tác.

Lưu ý: Nếu như thao tác copy bị chậm hoặc lỗi, bạn nên tăng thêm “lực” cho chương trình thông qua việc chọn Skip On Read Error hoặc Continuous retry on read Error. Phần Select Method cũng giúp bạn thành công đáng kể thông qua Skip 4KB, 64KB, và Sector. Tuy nhiên, cách này không được khuyên dùng để copy vì có thể gây lỗi tập tin sau khi copy.

Chương trình chạy không cần cài đặt..