BootVis

  • Post published:06/06/2007
  • Post category:Software

Publisher: Microsoft Corporation
License: Freeware
Limitations: n/a
Requirements: Microsoft Windows XP
Version: 1.3.37.0
Size: 967 KB
Download: download.aptech.vn | softpedia.com

Với BootVis, chỉ cần 3 thao tác là máy tính của bạn sẽ chạy nhanh như gió, không những quá trình khởi động nhanh hơn mà tất cả các chương trình đang có trong máy đều được tối ưu để chạy ở tốc độ nhanh nhất.

1. Chạy chương trình từ menu Start – Programs – Microsoft Bootvis – Bootvis.

2. Tiếp theo chọn menu Trace-Optimize System, chương trình sẽ tự khởi động lại máy trong vòng 10 giây hoặc bạn có thể khởi động ngay bằng cách bấm nút Reboot Now.

3. Sau khi máy khởi động xong, Bootvis sẽ tự chạy tối ưu máy tính (bạn sẽ thấy một cửa sổ hiện ra). Bạn chờ cửa sổ đó tắt đi và khởi động lại máy là sẽ thấy kết quả ngay lập tức.