AVG Anti-Virus Free Edition 7.5.4

  • Post published:21/11/2006
  • Post category:Software

Publisher: Grisoft
License: Free
Limitations: No limitations
Requirements: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
File size: 16.41MB
Download: Download.com

Phiên bản miễn phí của AVG antivirus không kèm theo tính năng phát hiện những loại virus chưa được biết đến nhưng nó được cập nhật file định nghĩa virus hằng ngày. Phần mềm có thể dễ dàng cấu hình và sử dụng. AVG là một sự lựa chọn thực sự tốt cho tất cả mọi người.