Graph Search trở thành “Google” của Facebook

Published by Dương Linh on

Có thể coi công cụ tìm kiếm Graph Search  là “Google” của Facebook với tính năng cho phép người dùng tìm kiếm những bài đăng hoặc cập nhật trạng thái của người khác.

Graph Search trở thành “Google” của Facebook với tính năng cuối cùng hoàn thiện-1

Với tính năng cho phép người dùng tìm kiếm những bài đăng hoặc cập nhật trạng thái của người khác, Graph Search của Facebook đã hoàn thiện khả năng tìm kiếm của mình. Tuy nhiên, để đảm bảo vấn đề quyền riêng tư, Facebook chỉ đưa ra những kết quả tìm kiếm là các Post được người dùng đăng ở chế độ công khai. Tính năng mới này của Graph Search sẽ được một nhóm nhỏ người dùng thử nghiệm trước khi công bố rộng rãi cho toàn bộ người dùng Facebook bằng tiếng Anh.

Dương Linh
( Theo TechRadar )