Graph Search trở thành “Google” của Facebook

Có thể coi công cụ tìm kiếm Graph Search là “Google” của Facebook với tính năng cho phép người dùng tìm kiếm những bài đăng hoặc cập nhật trạng thái của người khác.

Comments Off on Graph Search trở thành “Google” của Facebook