Google phát hành phần mềm tăng tốc cho website

Một dự án hai năm trong nỗ lực của Google nhằm giúp tốc độ tải web nhanh hơn đã được phát hành thông qua phần mở rộng mod_pagespeed cho phần mềm Apache.

Với phiên bản 1.0 được Google cung cấp sẽ giúp cải thiện phần mềm Apache vốn đang sử dụng rộng rãi để lưu trữ các trang web.

Dự án chủ lực của Apache Software Foundation là sử dụng phần mềm máy chủ web cung cấp các trang web cho trình duyệt khi người dùng yêu cầu. Nó có thể được mở rộng thông qua các mô-đun hỗ trợ, và Google tin tưởng rằng với extension mod_pagespeed vừa được phát triển, Apache sẽ là một lựa chọn để sử dụng.

Dự án mod_pagespeed được Google phát triển trong 2 năm với nhãn beta nhưng đã được sử dụng bởi hơn 120.000 trang web và được cung cấp như là một tùy chọn cho các công ty lưu trữ web hàng đầu là DreamHost và Go Daddy. Sau khi chính thức gỡ nhãn beta của mod_pagespeed, Google hy vọng sẽ có ngày càng nhiều hơn các website sử dụng phần mềm này.

Phần mềm mã nguồn mở mod_pagespeed được thiết kế bao gồm tính năng nén các file JavaScript với một kích thước nhỏ hơn cũng như khả năng thay đổi kích thước hình ảnh nhỏ hơn ở mức thích hợp nhất.