Google phát hành phần mềm tăng tốc cho website

Một dự án hai năm trong nỗ lực của Google nhằm giúp tốc độ tải web nhanh hơn đã được phát hành thông qua phần mở rộng mod_pagespeed cho phần mềm Apache.

Comments Off on Google phát hành phần mềm tăng tốc cho website