Đảm bảo quyền riêng tư với cách tạo Folder được mã hóa

Với cách tạo Folder được mã hóa bằng mật khẩu, tài liệu cá nhân của bạn sẽ được đảm bảo tốt hơn.

Hãy cùng Hanoi- Aptech khám phá cách bảo mật dữ liệu riêng tư này theo hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Tạo một thư mục mới tại phân vùng máy tính mà bạn mong muốn ( ổ D, ổ E… ). Trong hình là thư mục mang tên Secret.

Đảm bảo quyền riêng tư với cách tạo Folder được mã hóa -1

Bước 2: Truy cập vào thư mục, tạo file Text Document bằng cách click chuột phải và chọn New > Text Document

Đảm bảo quyền riêng tư với cách tạo Folder được mã hóa -2

Bước 3: Mở file New Text Document vừa tạo, cop vào đoạn mã dưới đây. Phần TEN PASSWORD là nơi bạn điền vào mật khẩu mong muốn. Sau đó lưu lại với tên và định dạng là “secret.bat”. File “secret.bat” sẽ xuất hiện ngay sau bước này. 

Đảm bảo quyền riêng tư với cách tạo Folder được mã hóa -4

cls

@ECHO OFF

title Folder Private

if EXIST “Genk Locker” goto UNLOCK

if NOT EXIST Private goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)

set/p “cho=>”

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Private “Genk Locker”

attrib +h +s “Genk Locker”

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to unlock folder

set/p “pass=>”

if NOT %pass%== TEN PASSWORD goto FAIL

attrib -h -s “Genk Locker”

ren “Genk Locker” Private

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Private

echo Private created successfully

goto End

:End

Bước 4: Bật file “secret.bat”, một thư mục mới có tên “Private” sẽ xuất hiện. “Private” chính là thư mục bạn có thể để các tài liệu cá nhân.

Đảm bảo quyền riêng tư với cách tạo Folder được mã hóa -5

Bước 5: Sau khi đã hoàn tất, hãy nhấn đôi chuột vào tập tin “secret.bat”. Hãy chọn Y ( Yes ) khi được hỏi để xác định quyền ẩn file cho thư mục “Private”. Việc sử dụng file “Private” sau khi được ẩn cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần kích hoạt  tập tin “secret.bat”, nhập vào mật khẩu.

Đảm bảo quyền riêng tư với cách tạo Folder được mã hóa -6

Đảm bảo quyền riêng tư với cách tạo Folder được mã hóa -7

Bước 6: Để đảm bảo an toàn, bạn có thể ẩn cả  tập tin “secret.bat” bằng cách click Properties>>> Hidden.

Đảm bảo quyền riêng tư với cách tạo Folder được mã hóa -8

Dương Linh