Ngoài có thời gian cài đặt mới ngắn hơn, việc nâng cấp hệ điều hành lên Windows 8 cũng nhanh hơn so với nâng cấp lên từ Windows Vista lên Windows 7.

Hệ điều hành mới Windows 8 của Microsoft ra mắt thị trường cuối tháng 10/2012 tới sẽ có thời gian cài đặt ngắn hơn so với hệ điều hành Windows 7, theo ZDNet dẫn nguồn một đại diện của Microsoft, ông Michael Niehaus, cho biết.

Thời gian cài đặt hệ điều hành Windows 8 ngắn hơn so với Windows 7.

Theo Niehaus, ở chế độ cài đặt sạch, thời gian cài Windows 8 trên máy trạm thông thường chỉ kéo dài 10 phút. Để so sánh, cài đặt Windows 7 lên hệ thống có cùng cấu hình mất 15 phút. Ông cũng bổ sung rằng Windows 8 sẽ chiếm dung lượng đĩa tương tự phiên bản hệ điều hành trước – khoảng 7,76GB đến 8GB.

Trong trường hợp nâng cấp hệ điều hành, thời gian cài đặt sẽ kéo dài hơn mặc dù các kỹ sư của Microsoft đã cải tiến điều này. Nâng cấp máy tính từ Windows 7 lên Windows 8 mà không di chuyển ứng dụng cũng như dữ liệu thì hết 20 phút. Để so sánh, cài đặt nâng cấp tương tự từ Windows Vista lên Windows 7 mất 30 phút trên máy tính cùng cấu hình.

Nếu khi nâng cấp, người dùng có chọn di chuyển ứng dụng và dữ liệu thì quá trình cài đặt càng kéo dài. Các ứng dụng càng nhiều và dữ liệu càng lớn thì thời gian nâng cấp càng lâu. Niehaus không nói rõ thời gian cập nhật cụ thể lâu hơn bao nhiêu nhưng có nói rằng người dùng không đến nỗi phải đợi hàng giờ đồng hồ như khi nâng cấp từ Windows Vista lên Windows 7.

“Chúng tôi đã đưa một số thay đổi nền tảng vào quá trình cập nhật nên việc cập nhật sẽ tiêu tốn ít thời gian hơn”, Niehaus giải thích. Tuy nhiên, trong chính Windows 8 thì không có sự thay đổi nào: Tất cả những thay đổi chỉ liên quan đến các công cụ cập nhật bao gồm Microsoft User State Migration Tool 4.0 và Windows Preinstallation Environment, ZDNet cho biết thêm.

Michael Niehaus bổ sung rằng Windows 8 yêu cầu hệ thống cũng như Windows 7. Như vậy, người dùng quyết định chuyển sang phiên bản hệ điều hành mới không cần trả thêm tiền cập nhật thiết bị phần cứng.