GitHub ra mắt “Copilot”, AI có khả năng code cùng với bạn

GitHub ra mắt "Copilot", AI có khả năng code cùng với bạn

GitHub vừa chính thức trình làng một công cụ lập trình AI mới mang tên Copilot. Công cụ này sẽ đồng hành cùng với lập trình viên, nhà phát triển để giúp họ tạo ra những dòng code chất lượng hơn trên một loạt ngôn ngữ lập trình như Python, JavaScript, TypeScript, Ruby và Go.

Copilot được phát triển dưới sự hợp tác của OpenAi và Codex. Với sự hỗ trợ của AI, Copilot sẽ phân tích ngữ cảnh code mà bạn đang viết để đề xuất một dòng code hoặc toàn bộ một hàm phù hợp. Nó sẽ giúp bạn mau chóng khám phá ra các cách giải quyết vấn đề khác nhau, viết code thử nghiệm và khám phá ra các API mới.

Copilot được xây dựng trên một thuật toán mới gọi là OpenAI Codex, mà CTO của OpenAI Greg Brockman mô tả là hậu duệ của GPT-3.

GPT-3 là thuật toán tạo ngôn ngữ hàng đầu của OpenAI, thuật toán này có thể tạo ra văn bản đôi khi không thể phân biệt được với chữ viết của con người. Nó có thể viết thuyết phục như vậy vì kích thước tuyệt đối của nó là 175 tỷ thông số hoặc các nút điều chỉnh cho phép thuật toán kết nối các mối quan hệ giữa các chữ cái, từ, cụm từ và câu.

Tuy nhiên, GitHub nhấn mạnh rằng Copilot không được thiết kế để viết code thay cho lập trình viên. Đồng thời, lập trình viên có thể chuyển đổi giữa các đề xuất hoặc chỉnh sửa các đề xuất của Copilot theo cách thủ công.

Ngoài ra, do Copilot đưa ra các đề xuất dựa trên ngôn ngữ tiếng Anh và các mã nguồn từ các repositories công cộng trên GitHub nên sẽ có một số hạn chế. Có thể ban đầu công cụ này sẽ đưa ra những đề xuất chất lượng kém, không an toàn hoặc tham chiếu tới API cũ…

Nói cách khác, bạn không nên tin tưởng hoàn toàn vào code do Copilot đề xuất. Trước khi áp dụng chúng bạn nên kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh một cách cẩn thận.

Là một công cụ AI nên Copilot có khả năng học hỏi để nâng cao khả năng theo thời gian. GitHub còn bổ sung một bộ lọc để tránh việc Copilot đưa ra các đề xuất nhạy cảm.

Hiện tại, GitHub Copilot đã có sẵn dưới dạng extension cho Visual Studio Code của Microsoft và cả cục bộ và trên đám mây trong GitHub Codespaces