Chương trình đào tạo ACN PRO – Bước đột phá mới của Aptech về Trí tuệ nhân tạo và Học máy

Ngày 24/3/2021, diễn ra buổi Lễ ký kết trực tuyến giữa Trường ĐH Thủy lợi và Tập đoàn Aptech, Ấn Độ đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hai bên.
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thủy Lợi và Tập đoàn Aptech với mục tiêu đào tạo lập trình chất lượng cao với chương trình mới nhất, nổi bật là Lập trình phần mềm và Trí tuệ nhân tạo – Máy học.
Hứa hẹn sẽ tạo nhiều cơ hội tốt cho sinh viên được tiếp cận với các chương trình công nghệ tiên tiến, cải thiện năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tế, phù hợp với xu hướng hội nhập trong thời đại công nghệ 4.0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ACN PRO

Chương trình Aptech Certified Next- Generation Professional (ACN Pro) là khóa học đào tạo kỹ năng toàn diện, cho học viên kiến thức về các công nghệ của tương lai. Ở thời đại đang phát triển không ngừng như hiện nay, học viên cần được cập nhật về những công nghệ hiện đại nhất. Chương trình ACN Pro đặt mục tiêu giáo dục cho học viên về các lĩnh vực như Khoa học Dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Machine Learning và Kiểm tra phần mềm. Tất cả đều là những lĩnh vực được săn đón nhất hiện nay. ACN Pro giúp học viên có thể chọn các công việc với mức lương tốt hơn và luôn luôn được săn đón.

CÁC LỢI THẾ CỦA ACN PRO

 • ACN Pro là sự phối hợp các công nghệ thế hệ mới như Khoa học Dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Python, R Programming, SMAC, Kiểm tra phần mềm và nhiều hơn nữa.
 • Chương trình theo sát yêu cầu của ngành, đào tạo các kỹ năng cần thiết cho các việc làm được trả lương cao nhất.
 • Chương trình áp dụng phương pháp giảng dạy blended learning, kết hợp lý thuyết, đào tạo online và các buổi thực hành.
 • Chương trình bao gồm các bài tập phòng lab, các bài kiểm tra thử mock tests, các bài luyện tập, các buổi thảo luận tổng kết và các bài kiểm tra trắc nghiệm theo chủ đề.
 • Chứng nhận của chương trình được công nhận toàn cầu.
 • Financial Data Analysis with MS Excel -  Phân tích dữ liệu tài chính bằng MS Excel.
 • Python Programming - Lập trình Python.
 • Emerging job areas - SMAC -  Các lĩnh vực việc làm đang hình thành – SMAC.
 • Large Data Management - Quản trị Dữ liệu Lớn.
 • R Programming - Lập trình R.
 • Project (R) - Đồ án cuối khóa (Lập trình R).
 • Foundation of Big Data Systems - Nền tảng các Hệ thống của Big Data.
 • Processing Big Data (Hadoop, MapReduce, Hive, PigLatin) - Xử lý Big Data.
 • Visual Analytics with Tableau - Phân tích Trực quan với Tableau.
 •  Web & Social Media Analytics (Google Analytics and SAS) - Phân tích Web và Social Media.
 • Project – Big Data
 • AI Primer (ML, DL, Neural N/Ws) - Nền tảng Trí tuệ nhân tạo.
 • Natural Language Processing Toolkit -  Công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
 • Machine Learning - Học máy.
 • Deep Learning and Machine Learning APIs - Học sâu và Học máy.
 • Project Chatbot & Recommendation Engine - Phát triển dự án chatbot và bộ máy bộ máy đề xuất.
 • Fundamentals of Java - Cơ bản Java.
 • Software Verification, Validation and Testing - Xác minh, xác nhận và kiểm tra phần mềm.
 • Agile and DevOps - Phương pháp Agile và DevOps.
 • Functional Testing using Selenium - Kiểm tra chức năng bằng Selenium.
 • Mobile Testing - Kiểm tra trên di động.
 • Project Automation Testing - Dự án Kiểm thử tự động.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Thiết kế và phát triển các ứng dựng desktop bằng Java
 • Truy xuất, xác minh và xác nhận ngôn ngữ, cơ sở dữ liệu, cấu trúc phần mềm và các vấn đề liên quan đến chất lượng
 • Ứng dụng quy trình phát triển phần mềm dựa vào phương pháp Agile
 • Hiểu và ứng dụng tốt phương pháp kiểm tra tự động bằng bộ công cụ Selenium Test Suite.
 • Kiểm tra và kết xuất các ứng dụng Android cho di động và các thiết bị không dây.
 • Thiết kế và phát triển một dự án thực tế áp dụng kiểm tra tự động