Aptech đạt giải Bạch Kim tại CII National HR Circle Competition 2022 lần thứ 6

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Aptech đã giành được Giải Bạch kim tại Cuộc thi danh giá CII National HR Circle Competition 2022 lần thứ 6, trong nội dung – Sử dụng Công nghệ Hiệu quả trong Nhân sự (Effective Use of Technology in HR).

APTECH đã trình bày sáng kiến ​​của mình về Số hóa Trải nghiệm & Cộng tác của Nhân viên – Giới thiệu, Chào đón & Gắn kết Nhân viên (Digitalizing Employee Experience & Collaboration – Onboarding, Welcoming & Employee Engagement), thông qua các nền tảng công nghệ dựa trên đám mây được phát triển và triển khai nội bộ của APTECH- SCUVACONNECT và SCUVAKNOWLEDGE

*SCUVACONNECT : Improvising Welcoming and Onboarding experience through a Digital Onboarding Platform

*SCUVAKNOWLEDGE :Digital knowledge-sharing platform for collaboration & engagement to ensure a collaborative culture

Cuộc thi National HR Circle Competition do CII tổ chức là một nền tảng để các tổ chức giới thiệu các sáng kiến ​​nhân sự của họ và các phương pháp thực hành tốt nhất trong ngành, đã góp phần vào thành công của tổ chức thông qua việc điều chỉnh hiệu quả chiến lược nhân sự với các mục tiêu kinh doanh.

Tham khảo các khóa học lập trình của Aptech tại đây: