Chương trình ITT có tên tiếng anh là Information Technology Technician, đây là chương trình đào tạo Kỹ Thuật Viên Quốc Tế cho người yêu thích lập trình Web Fullstack và mong muốn có thể làm việc trong lĩnh vực CNTT sau thời gian học ngắn chỉ 6 tháng.

Chương trình được xây dựng dựa trên sự khảo sát nhu cầu của trên 600 công ty phần mềm nổi tiếng và được cập nhật hàng năm để phù hợp với sự phát triển của Công nghệ Thông tin nhằm cung cấp đội ngũ Kỹ Thuật Viên Công nghệ Thông Tin có chuyên môn tốt, có khả năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và am hiểu công nghệ mới.

Chương trình cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng về máy tính, lập trình, cơ sở dữ liệu, thiết kế và xây dựng trang website bằng ngôn ngữ PHP. Ngoài kiến thức chuyên môn, học viên còn được bổ sung các kiến thức để phát triển kỹ năng cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực quản lý dự án.

Không lo thất nghiệp

Nhu cầu tuyển dụng lập trình web ngày càng tăng cao, tỷ lệ thất nghiệp của Web Developer gần như bằng 0. Trong số 10 triệu trang web thì 80% sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP.

Mức lương cao

Mức lương trung bình của Frontend Web Developer là $760/tháng, Backend Web Developer $1.131/tháng và của FullStack Developer $1.366/tháng (Theo VietnamWorks).

Thời gian học ngắn

Với khóa học Lập trình web tại Aptech bạn chỉ mất 6 tháng là đã có thể xin đi thực tập vị trí frontend hoặc backend tại các doanh nghiệp. Và được cấp chứng chỉ sau khóa học.

Môn học Nội dung

HTML5, CSS, Javascript 

 • Giới thiệu về Web
 • Giới thiệu về HTML5
 • Định dạng văn bản sử dụng các thẻ
 • Tạo siêu liên kết và thẻ neo
 • Giới thiệu về CSS3
 • Sử dụng Style Sheet định dạng
 • Hiển thị hình ảnh và hoạt cảnh CSS3
 • Tạo thẻ định dạng và phân chia bố cục web
 • Tạo bảng
 • Biểu mẫu HTML5
 • Audio và Video HTML5
 • Giới thiệu về Javascript
 • Toán tử và câu lệnh
 • Vòng lặp và mảng
 • Hàm chức năng và đối tượng
 • Xây dựng ứng dụng web mobile
 • Canvas và Javascript
 • Web lưu trữ HTML5
 • HTML5 Địa lý và APIs

UI/UX for Responsive Web

 • Giới thiệu về thiết kế giao diện người dùng
 • Giới thiệu về Thiết kế trải nghiệm người dùng
 • Hiểu về Responsive Web Design
 • Hiểu các chiến lược để thiết kế web đáp ứng
 • Sử dụng các mẫu RWD phổ biến trong thiết kế di động
 • Nghiên cứu khả năng sử dụng trong thiết kế web đáp ứng
 • Hiểu Công cụ Figma
 • Thiết kế website bằng công cụ Figma

Frontend Web Development with React Design

 • Thiết kế và phát triển website bằng React JS
 • Tìm hiểu JSX trong ReactJs Xử lý sự kiện (Event) trong ReactJS
 • Cơ bản về Router trong ReactJs
 • Tìm hiểu các cách viết style cho React JS
 • Vòng đời của một component trong Reactjs
 • Xây dựng ứng dung CRUD đơn giản với ReactJS

Data Management with SQL Server

 • Các khái niệm về hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Mô hình quan hệ thực thể (E-R) và chuẩn hoá
 • Giới thiệu SQL Server
 • SQL Azure
 • Transact-SQL
 • Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu
 • Tạo bảng
 • Truy cập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
 • Querie và Join nâng cao
 • Sử dụng View, Stored Procedure và truy vấn siêu dữ liệu
 • Lập chỉ mục
 • Trigger
 • Lập trình Transact-SQL
 • Transaction
 • Xử lý lỗi
 • Giới thiệu về SQL Server
 • Các tính năng mới của SQL Server
 • Cải tiến trong SQL Server
 • Nâng cấp bảo mật và làm việc với JSON
 • PolyBase, Query Store, và Stretch Database
 • Các công cụ cải thiện hiệu suất và các cải tiến của Transact-SQL

Web Application Development using PHP

 • Giới thiệu về PHP
 • Cài đặt và cấu hình PHP 7.0.4
 • Xử lý Form trong PHP
 • Biến và biểu thức trong PHP
 • Khai báo kiểu Scalar
 • Các toán tử trong PHP
 • Câu lệnh điều kiện trong PHP
 • Vòng lặp trong PHP
 • Hàm trong PHP
 • Mảng trong PHP
 • Xử lý cơ sở dữ liệu với PHP
 • Cookie trong PHP
 • Session trong PHP
 • Xử lý email trong PHP
 • Các khái niệm OOP
 • Generator Delegation và Throwable Interface

PHP Development with Laravel Framework 

 • Giới thiệu về Laravel Framework trong PHP
 • Cấu trúc MVC trong Laravel Framework
 • Lập trình PHP Laravel Framework kết nối MySQL và xử lý dữ liệu
 • Lập trình web bằng Laravel Framework
 • Bảo mật cùng Laravel Framework

Project PHP

Làm đồ án web theo nhóm và bảo vệ trực tiếp tại trường.

SẢN PHẨM HỌC VIÊN SAU KHÓA HỌC