GIỚI THIỆU KHÓA HỌC KỸ THUẬT VIÊN QUỐC TẾ - ITT

LỢI ÍCH SAU KHÓA HỌC

Bạn có biết 99% học viên Aptech ra trường có việc làm đúng ngành nghề! Chúng tôi đã được cúp trường đào tạo CNTT số một của cả nước trong 15 năm liên tiếp do Bộ Thông tin và Truyền thông trao.

1. NGÔN NGỮ ĐÁNH DẤU HTML5 VÀ CSS

2. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVASCRIPT

3. THƯ VIỆN JQUERY

4. BOOTSTRAP FRAMEWORK

5. ANGULARJS

6. NGÔN NGỮ TRUY VẤN SQL

7. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU (SQL SERVER/MYSQL)

8. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP

9. ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Học sinhSinh viênNgười đi làm
13.600.000 VNĐ12.750.000 VNĐ17.000.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC KỸ THUẬT VIÊN QUỐC TẾ