ZingMe và Go.vn xây kho ứng dụng kiểu Google Play

Với sự phát triển của smartphone, ngoài xu hướng dịch chuyển nội dung nền tảng web sang di động, các kho ứng dụng mạng xã hội cũng đang có những bước chuyển mình để chuẩn bị bùng nổ trên di động trong thời gian tới.

Comments Off on ZingMe và Go.vn xây kho ứng dụng kiểu Google Play