HTML5 quá khứ, hiện tại và tương lai

Năm 2006, W3C (World Wide Web Consortium) hợp tác cùng WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) để xây dựng phiên bản mới cho HTML – đó chính là HTML5. Phiên bản mới này có nhiều điều thú vị chứ không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp cho HTML4.

Comments Off on HTML5 quá khứ, hiện tại và tương lai