HTML5 quá khứ, hiện tại và tương lai

Published by admin on

Năm 2006, W3C (World Wide Web Consortium) hợp tác cùng WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) để xây dựng phiên bản mới cho HTML – đó chính là HTML5. Phiên bản mới này có nhiều điều thú vị chứ không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp cho HTML4.

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu những đặc tính và những thay đổi mang tính cách mạng qua InforGraphic sau đây:

html5-infographics_vi

Nguồn csharpvn.com