Microsoft chuẩn bị ra phiên bản Windows mới

Phiên bản Windows tiếp theo có thể sẽ xuất hiện vào mùa hè này. Nó có tên mã là “Windows Blue” và Microsoft đã hoàn thành một nửa chặng đường phát triển Windows Blue.

Comments Off on Microsoft chuẩn bị ra phiên bản Windows mới