Sôi nổi thị trường ‘vũ khí mạng’

Khoảng 10 năm trước đây, khi các hacker phát hiện ra lỗ hổng phần mềm máy tính sẽ thông báo cho các công ty như Microsoft và Google miễn phí, chỉ đổi lấy một chiếc áo sơ mi hay một sự tôn vinh trên trang web của công ty.

Comments Off on Sôi nổi thị trường ‘vũ khí mạng’