Virus cực độc Flame lặn mất tích

Các nhà nghiên cứu máy tính Mỹ vừa cho biết virus Flame cực độc âm thầm theo dõi các cơ sở năng lượng của Trung Đông đã biến mất.

Comments Off on Virus cực độc Flame lặn mất tích