Tin nhắn thoại “tức thời” với Viber 4.0

Viber đã có 1 bước tiến dài so với các đối thủ với phiên bản cập nhật 4.0, cho phép người dùng gửi tin nhắn thoại gần như “tức thời”.

Comments Off on Tin nhắn thoại “tức thời” với Viber 4.0