Các yếu tố giúp Windows 8 an toàn hơn Windows 7

Windows 8 với giao diện hoàn toàn mới và cũng được cải thiện rất nhiều về an ninh, bao gồm trình chống virus tích hợp, hệ thống ứng dụng độc quyền an toàn và bảo vệ hệ thống khỏi rootkit ngay từ khi Windows khởi động.

Comments Off on Các yếu tố giúp Windows 8 an toàn hơn Windows 7