DropSpot – Chuyển dữ liệu không dây hai chiều giữa PC và Android

Các ứng dụng truyền dữ liệu không dây từ một trình duyệt trên máy tính đến một thiết bị Android qua Internet hiện nay chỉ cho phép bạn gửi các tập tin từ máy tính sang điện thoại Android mà chưa hỗ trợ theo hướng ngược lại.

Comments Off on DropSpot – Chuyển dữ liệu không dây hai chiều giữa PC và Android