Snapchat “đau đầu” vì bản cập nhật mới quá HOT

Mặc dù được đánh giá là đã tung ra bản cập nhật thành công, Snapchat đang gặp phải một vấn đề khá đau đầu từ chính cách sử dụng của người dùng.

Comments Off on Snapchat “đau đầu” vì bản cập nhật mới quá HOT