Lập trình viên: làm ứng dụng trên iPhone 5 không dễ

iPhone 5 là chiếc iPhone đầu tiên có sự thay đổi cả về độ phân giải và tỉ lệ hiển thị của màn hình. Điều này sẽ khiến các nhà phát triển ứng dụng gặp đôi chút khó khăn khi chuyển đổi ứng dụng của mình để tương thích với iPhone 5.

Comments Off on Lập trình viên: làm ứng dụng trên iPhone 5 không dễ