Khám phá iTunes 11 có gì mới?

iTunes là ứng dụng chuyên nghiệp trong quản lý và phát các nội dung đa phương tiện cũng như kết nối trực tuyến đến cửa hàng âm nhạc, ứng dụng của Apple.

Comments Off on Khám phá iTunes 11 có gì mới?