Tỷ phú công nghệ nói không với bằng đại học

Hầu như tất cả chúng ta đều xem đại học là bước đệm vững chắc để lập thân. Song, với những tỷ phú công nghệ, bằng đại học không thật sự cần thiết với họ. Kết quả tổng hợp 5 tỷ phú trẻ tuổi trong giới công nghệ "xem nhẹ" tấm bằng đại học.

Comments Off on Tỷ phú công nghệ nói không với bằng đại học