Liên kết đào tạo mô hình với bước đột phá đã được kiểm chứng

Nói đến liên kết đào hay nói cách khác là liên kết giữa hệ thống đào tạo chính quy và hệ đào tạo quốc tế chuyển giao công nghệ, chắc có lẽ nhiều người còn hồ nghi về sự an toàn cũng như niềm tin rằng nó sẽ thành công. Tuy nhiên thì bước đột phá khi hệ đào tạo này ra đời đã được đánh dấu vững chắc và được đo đếm bằng chính giá trị mà nó mang lại, bằng chính những nhân tố con người được đào tạo theo hệ đào tạo này.

Comments Off on Liên kết đào tạo mô hình với bước đột phá đã được kiểm chứng