Hệ cử nhân công nghệ thông tin chất lượng cao – Học 1 được 2

Học 1 được 2 là mô hình đào tạo liên kết giữa các trường với nhau đang mang lại mô hình đào tạo chuẩn mới và có tính hiệu quả tối ưu dành cho các bạn trẻ. Và hệ cử nhân công nghệ thông tin chất lượng cao giữa Aptech và trường Đại học Thành Tây là một mô hình đào tạo như vậy.

Comments Off on Hệ cử nhân công nghệ thông tin chất lượng cao – Học 1 được 2