Sở hữu bộ cài Windows 8 “như ý” với WinReducer 8

WinReducer 8 hiện đang hoạt động với bản Beta nhưng vẫn hoàn toàn đầy đủ “công năng” giúp bạn có được bộ cài đặt windows 8 hoàn hảo, tập trung với những thành phần không cần thiết được loại bỏ.

Comments Off on Sở hữu bộ cài Windows 8 “như ý” với WinReducer 8