iOS 6 – Lịch sự khi từ chối cuộc gọi

Người dùng iPhone cài đặt phiên bản iOS 6 hiện nay có thể từ chối cuộc gọi bằng cách gửi cho người gọi một tin nhắn mẫu hoặc nhắc gọi lại sau vài giờ.

Comments Off on iOS 6 – Lịch sự khi từ chối cuộc gọi