Hanoi – Aptech : 15 năm hợp tác thành công cùng Aptech Ấn Độ

Hai ngày 20 và 21/01/2015 vừa qua, Hanoi – Aptech đã tham dự cuộc họp “Aptech Country Meet 2015” cùng các đối tác Aptech khác được tổ chức tại Hà Nội. Hanoi – Aptech được đánh giá là một trong những đơn vị đào tạo uy tín và có chất lượng bền vững tại Việt Nam.

Comments Off on Hanoi – Aptech : 15 năm hợp tác thành công cùng Aptech Ấn Độ