Phát hiện mã độc Trojan mới với tên KIVARS

Công ty bảo mật và an ninh mạng hàng đầu thế giới Symantec cho biết, một loại phần mềm độc hại mới có khả năng tấn công vào cả các mạng máy tính hệ điều hành 64-bit mới được phát hiện. Phần mềm này có tên gọi là KIVARS.

Comments Off on Phát hiện mã độc Trojan mới với tên KIVARS